Makaleler

Çin Komünist Partisinin Zalimce Yönetimine Dair-2

Kanun Koyma: ÇKP insanlar arasında anlaşmazlık yaratmayı asla durdurmadı. Çok sayıda vatandaşı muhalif, anti-sosyalist, kötü unsurlar ve şeytani kült üyeleri olmakla suçladılar ve cezalandırdılar. ÇKP’nin totaliter yapısı diğer bütün sivil gruplar ve kuruluşlar ile ters düşmeye devam etmektedir. “Düzeni korumak ve toplumu dengede tutmak” adına Parti, anayasaları, kanunları ve tüzükleri sürekli değiştirdi ve hükümet ile aynı fikirde olmayan herkesi muhalif olarak cezalandırdı.

Temmuz 1999’da Jiang Zemin Politbüro üyelerinin çoğunun arzularına rağmen Falun Gong’u üç ay içinde bertaraf etmek için kişisel bir karar aldı; iftira ve yalan tüm ülkeyi süratle sardı. Jiang Zemin Fransız gazetesi La Figaro’ya yaptığı bir röportajda Falun Gong’u “kötü ruhlu kült” olarak itham ettikten sonra, ülkedeki herkesi Falun Gong’a karşı olmaya zorlayan makaleleri süratle yayınlayarak Çin resmi propagandasını başlattı. Ulusal Halk Kongresi kötü kültler ile baş eden tanımlanamayan bir “karar” çıkartmaya zorlandı; hemen bundan sonra Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Temsilciliği birlikte bir karar “açıklaması” yayınladı.

22 Temmuz 1999’da Xinhua Basın Ajansı, Jiang’ın Falun Gong’a karşı başlattığı hareketi ÇKP’nin Organizasyon Bölümü ve Propoganda Departmanı liderleri tarafından kamuya açık olarak yapılan destekleyici konuşmalarını yayınladı. Çin halkı bu zulmün içine karıştı, çünkü bu Parti tarafından verilen bir karardı. Onlar sadece emirlere boyun eğebilir ve itiraz etmeye cesaret edemezler.

Beş sene içinde hükümet Falung Gong’u cezalandırmak için ülkenin mali kaynaklarının dörtte birini kullandı. Ülkede herkes bir testi geçmek zorundaydı; Falun Gong uygulamalarını kabul eden fakat bunu bırakmayı reddeden insanların çoğu işlerini kaybetti; bazıları ağır işçiliğe mahküm oldu. Falun Gong uygulayıcıları hiçbir kanuna karşı gelmedi, ülkelerine ihanet etmedi veya hükümete muhalif olmadı; onlar sadece “Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü” ye inandılar. Buna rağmen yüz binlerce insan hapse atıldı. ÇKP bilgi ifşa edilmemesi için sıkı bir blokaj uygularken 1,100’den fazla insanın işkenceyle öldürüldüğü aileleri tarafından teyit edildi; ölümlerin gerçek sayısı çok daha fazladır.

Haber Raporları: 15 Ekim 2004’de Hong Kong merkezli Wenweipao Çin’in 20’inci uydusunun dünyaya döndüğünü, Sichuan Bölgesinin Dayin Eyaletinde bulunan Penglai kasabasındaki Huo Jiyu’nun evine düştüğünü ve yerle bir ettiğini rapor etti. Rapor, Dayin Eyaleti hükümet büro direktörü Ai Yuqing’in “siyah kütle”nin uydu olduğunun teyit edildiğini söylemesini aynen ifade etti. Ai kendisi uydu kurtarma projesinin çalışma alanı direktör yardımcısıydı. Ancak, Xinhua Haber sadece uydunun kurtarılma zamanını rapor etti, bunun Çin tarafından kurtarılan 20’inci bilimsel ve teknik deneysel uydu olduğunu belirtti. Xinhua Haber uydunun bir evi yıktığı hakkında hiçbir şey söylemedi. Bu, parti tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Çin haber medyasının sadece iyi haberleri rapor etme ve kötü haberlerin üstünü kapama uygulamasının tipik bir örneğidir.

Gazetelerde ve televizyonda yayınlanan yalanlar ve iftiraların ÇKP politikalarının geçmişteki tüm politik hareketlerinin icra edilmesinde büyük yardımı olmuştur. Partinin emri ülkedeki medya tarafından anında yerine getirilirdi. Parti anti-sağcı hareketi başlatmak istediğinde Çin’in her tarafındaki medya tek bir ses halinde sağcıların suçlarını rapor etti. Parti halkın komünlerini tesis etmek istediğinde ülkedeki her gazete halkın komünlerinin üstünlüğüne övgü düzmeğe başladı. Falun Gong’a zulüm edilmesinin birinci ayında tüm televizyon ve radyo istasyonları halkın beynini yıkamak için en çok seyredilen saatlerde Falun Gong’a sürekli olarak iftira attılar. O zamandan beri Jiang, Falun Gong hakkında iftiralar ve yalanlar yaratmak ve yaymak için sürekli tüm medyayı kullandı. Buna Falun Gong taraftarlarının cinayet işledikleri ve intihar ettikleri hakkında yanlış haberleri rapor ederek Falun Gong’a karşı ülke çapında nefret uyandırmak gayreti de dahildir. Böyle yanıltıcı rapor vermeye bir örnek ise NGO Uluslararası Eğitim Geliştirme tarafından hükümetin halkı aldatmak için düzenlediği bir hareket olarak eleştirdiği, sahneye konan “Tiananmen Kendini-Kurban etme” olayıdır. Son beş sene içinde hiçbir ana kara Çin gazetesi veya TV istasyonu Falun Gong hakkında doğruları rapor etmedi.

Çin halkı doğru olmayan haber raporlarına alışkındır. Xinhua Haber Ajansının yüksek seviyedeki bir muhabiri bir defasında şöyle demişti, “Xinhua raporuna nasıl güvenebilirsin?” İnsanlar Çin haber ajanslarını Partinin köpeği olarak bile tarif ettiler. Bir halk şarkısı şöyle ifade etmektedir: “O, Parti tarafından yetiştirilen bir köpektir, Partinin kapısını korumaktadır. Partinin ısırmasını istediklerini ısırır ve Parti ne kadar çok isterse o kadar ısırır .”

Eğitim: Çin’de eğitim insanları kontrol etmek için bir başka alet haline geldi. Eğitimin esas amacı entellektüelleri hem bilgi hem de doğru karar verebilme yeteneğine sahip olarak geliştirmektir. Bilgi malumatın, verinin ve tarihsel olayların anlaşılmasına atıfta bulunur; karar verebilme yeteneği ise analiz edebilme, araştırma, eleştirme ve bu bilgilerin çoğaltılması işlemine atıfta bulunur – ruhsal gelişme işlemi. Doğru karar verebilmeden bilgi sahibi olanlara kitap kurdu denir, sosyal vicdanı olan gerçek entellektüeller değildirler. Bundan dolayı Çin tarihinde sadece bilgi sahibi olanlar değil,doğru karar verebilen entellektüeller en çok saygı duyulanlardır. Ancak, ÇKP’nin kontrolünde Çin bilgi sahibi olan fakat hüküm veremeyen veya karar verme işlemine cesaret edemeyen entellektüeller ile doldu. Okullardaki eğitim Partinin onların yapmalarını istemediği şeyleri öğrencilere yapmamalarını öğretmeye odaklandı. Son yıllarda bütün okullar politikayı ve ÇKP tarihini birleştirilmiş okul kitapları ile öğretmeye başladı. Öğretmenler metnin içeriğine inanmadılar, fakat Parti “disiplini” tarafından kendi istekleri olmamasına rağmen öğretmeye zorlandılar. Öğrenciler metne veya öğretmenlerine inanmadılar, fakat imtihanlarını geçmek için metindeki her şeyi hatırlamak zorundaydılar. Yakın zamanlarda Falun Gong hakkında sorular kolejler ve liseler için ara ve giriş imtihanlarına dahil edildi. Standart cevapları bilmeyen öğrenciler iyi kolejlere ve liselere girmek için yeterli yüksek notları alamazlar. Eğer bir öğrenci gerçeği söylemeye cesaret ederse derhal okuldan kovulur ve resmi bir eğitim alma şansını kaybeder.

Kamu eğitim sisteminde, gazetelerin ve hükümet dokümanlarının etkisinden dolayı, Mao’nun şu sözü “Düşmanın itiraz ettiğini biz desteklemeliyiz ve düşmanın desteklediğine biz karşı koymalıyız” gibi bir çok deyişler ve deyimler gerçek gibi yayıldı. Bunun olumsuz etkisi çok geniştir: merhamet duygusunu yok ederek, barış ve uyum içinde yaşamanın ahlaki ilkelerini ortadan kaldırarak insanların kalbini zehirledi.

2004 yılında Çin Bilgi Merkezi Çin Sina Net tarafından yapılan bir araştırmayı analiz etti ve sonuçlar Çin gençliğinin yüzde 82.6’sının savaş sırasında kadın, çocuk ve esirlerin istismar edilebileceğini onayladığını göstermektedir. Bu sonuç şok edicidir. Fakat Çin halkının akıl yapısını ve bilhassa merhametli yönetimin geleneksel kültürel kavramı veya herkes tarafından kabul edilen insanlık fikrinin temel anlayışından yoksun genç neslin yapısını yansıtmaktadır.

11 Eylül 2004’de Suzhou Şehrinde bir adam delice 28 çocuğu bıçak ile kesti. Aynı ayın 20’sinde Shandong Bölgesinde bir adam 25 ilkokul öğrencisini bıçakla yaraladı. Bazı ilkokul öğretmenleri okul için para toplanması amacıyla öğrencileri havai fişek yapmaya zorladı ve öğrencilerin öldüğü bir patlamayla sonuçlandı.

Politikaların Uygulanması: ÇKP liderleri politikalarının uygulanmasını sağlamak için genelde tehdit ve zorlamayı kullandılar. Kullandıkları metotlardan biri politik slogandı. Uzun zaman ÇKP, birinin politik kazanımlarını değerlendirmek için kriter olarak asılan bir çok sloganı kullandı. Kültür Devrimi sırasında Pekin bir gecede posterlerden bir “kızıl deniz” oldu, her yerde “Parti içinde kapitalist yöneticilere yer yok” sloganları vardı. Kırsal kesimde, ironik olarak, sloganlar daha kısaydı “İktidardaki partiye son” gibi.

Son zamanlarda Orman Kanununu geliştirmek için Orman Devlet Bürosu ve onun bütün istasyonları ve orman koruma ofisleri standart miktarda sloganların konmasını emretti. Miktara erişilmemesi görevin yerine getirilmediği şeklinde kabul edilecekti. Bunun sonucu olarak, yerel hükümet ofisleri “Kim dağları yakarsa hapse girer” dahil olmak üzere büyük miktarda sloganlar yerleştirdi. Son yıllarda doğum kontrol idaresinde “Eğer bir kişi kanunu ihlal ederse tüm köy sterilize edilecektir”, “Bir bebek daha olacağına bir mezar daha olsun” veya “Eğer gerektiği gibi vakestomi olmamışsa evi yıkılacaktır”; “eğer gerektiği gibi kürtaj olmamışsa, inekleri ve pirinç tarlası elinden alınacaktır” gibi çok daha korkutucu sloganlar olmuştur. “Eğer vergilerini bugün ödemezsen yarın hapiste uyursun” gibi insan haklarını ve anayasayı ihlal eden başka sloganlar da mevcuttu.

Bir slogan temelde reklam yapmanın bir yoludur, fakat daha direk ve tekrar edici şekilde. Bundan dolayı Çin hükümeti politik fikirleri, inançları ve konumları ilerletmek için sıklıkla sloganları kullanmaktadır. Politik sloganlar aynı zamanda hükümetin halkıyla konuştuğu kelimeler olarak düşünülebilir. Ancak, ÇKP’nin politika-ilerletme sloganlarında şiddet ve zulüm eğilimini hissetmek zor değildir.

VIII. Tüm Ülkenin Beynini Yıka ve Onu “Akıl Hapishanesine” Çevir

ÇKP’nin zulüm yönetimini sürdürmek için kullandığı en etkili silah onun kontrol sistemidir. Çok iyi organize olmuş bir şekilde ÇKP vatandaşlarının her biri üzerinde boyun eğme fikrini zorlamaktadır. Doğal olarak kendilerine bahşedilmiş olan insan haklarından insanları yoksun bırakmak için sistematik olarak bir yöntem organize ettikçe Partinin kendi ile çelişkili olması veya devamlı politikalarını değiştirmesi önemli değildir. Hükümetin kolları her zaman her yerdedir. Kırsal kesimde yada şehir alanlarında olsun vatandaşlar sözde sokak veya kasaba komiteleri ile yönetilmektedir. Son yıllara kadar evlenmek, boşanmak ve çocuk sahibi olmak, bütün bunlar için bu komitelerin onayına gereksinim vardı. Partinin ideolojisi, düşünme tarzı, organizasyonları, sosyal yapısı, propaganda mekanizması ve idari sistemleri sadece onun diktatörce amaçlarına hizmet etmektedirler. Hükümet sistemleri vasıtasıyla Parti her bireyin düşüncelerini ve hareketlerini kontrol etmek için çaba göstermektedir.

ÇKP’nin halkını bu kadar merhametsizce kontrol etmesi uyguladığı fiziksel işkence ile sınırlı değildir. Parti aynı zamanda insanları bağımsız düşünme kabiliyetini kaybetmelerine zorlamaktadır ve onları konuşmaya cesaret etmeyen, kendi kabuğuna çekilmiş korkaklara dönüştürmektedir. ÇKP iktidarının hedefi vatandaşlarının her birinin beynini yıkamaktır ve böylece onlar ÇKP gibi düşünür, konuşur ve onun dediğini yapar.

Şöyle bir deyiş vardır; “Parti politikası ay gibidir, her 15 günde bir değişir”. Parti, politikasını ne kadar sık değiştirirse değiştirsin ülkede herkesin onları yakından takip etmesi gerekir. Diğerlerine saldırmak için bir vasıta olarak kullanıldığında Partiye kuvvetini takdir ettiği için teşekkür etmelisin; acı duyduğunda ÇKP’ne “sana bir ders verdiği” için teşekkür etmelisin; yanlışlıkla aleyhte bir davranışa maruz kalmışsan ve ÇKP sana daha sonra hakkını iade etmişse ÇKP’ne cömert, açık fikirli olduğu için ve hatalarını düzeltebildiği için teşekkür etmelisin. ÇKP zulmünü sürekli baskılar ve onları düzeltmeler ile sürdürmektedir.

55 yıllık zulümden sonra ÇKP ulusun aklını hapsetti ve onun tarafından müsaade edilen mesafede tutuldu. Bir kişinin bu sınırın dışında düşünmesi bir suç olarak kabul edilmektedir. Devamlı tekrar eden kavgalardan sonra aptallık akıllı bir davranış olarak övülmektedir; korkak olmak hayatta kalmanın bir yoludur. Bilgi alış verişinin esas akışı olarak İnternetli bir modern toplumda ÇKP halkına iç disiplin göstermesini ve dışardan haber okumamalarını veya websitelerine “insan hakları” ve “demokrasi” gibi anahtar kelimeleri girmemelerini bile söylemektedir.

ÇKP’nin halkının beynini yıkama hareketi anlamsız, vahşi ve alçakçadır, fakat aynı zamanda her zaman her yerde mevcuttur. Çin toplumunun ilkelerini ve ahlaki değerlerini bozdu ve ulusun tavırsal standartlarını ve hayat biçimini tamamen değiştirdi. Tüm “ÇKP dini” kuşatması ile Çin’i yönetmek için tam yetkisini kuvvetlendirmek amacıyla ÇKP sürekli olarak akli ve fiziksel işkenceyi kullanmaktadır.

Sonuç

Neden ÇKP iktidarını muhafaza etmek için sürekli mücadele etmek zorundadır? Neden ÇKP hayat var oldukça çekişmenin sonsuz olacağına inanmaktadır? Hedefini elde etmek için ÇKP insanları öldürmekte veya ekolojik çevreyi mahvetmekte tereddüt etmez ve aynı zamanda ÇKP’nin çiftçilerin çoğunluğunun ve şehirde yaşayan bir çok vatandaşın yoksulluk içinde yaşaması da umurunda değildir.

ÇKP sonsuz çekişme içine Komünizmin ideolojisi için mi girmektedir? Cevap “Hayırdır”. Komünist partisinin ilkelerinden biri ÇKP iktidara geldiğinde yapmayı denediği özel mülkiyet kavramını ortadan kaldırmaktır. ÇKP özel mülkiyetin kötülüğün temeli olduğuna inandı. Ancak, 1980’deki ekonomik reformdan sonra özel mülkiyete Çin’de tekrar müsaade edildi ve Anayasa ile korundu. ÇKP yalanlarına bir bakarsak insanlar açıkça göreceklerdir ki, 55 yıllık yönetiminde ÇKP mülkiyet dağılımı dramasını sadece sahneye koydu. Böyle birkaç dağılımdan sonra ÇKP başkalarının sermayesini kendi özel mülkiyetine dönüştürdü.

ÇKP kendisinin “işçi sınıfının öncüsü” olduğunu iddia etmektedir. Görevi kapitalist sınıfı ortadan kaldırmaktır. Ancak, ÇKP kararnameleri şimdi kapitalistlere Partiye katılmalarına su götürmez bir şekilde izin vermektedir. ÇKP üyeleri artık Partiye ve Komünizme inanmamaktadır ve ÇKP’nin var oluşu haklılığını kaybetmiştir. Komünist partisinden geriye kalan sadece sözde muhteviyatının boş kabuğudur.

Uzun vadeli mücadele ÇKP üyelerini yolsuzluktan uzak tutmak için miydi? Hayır. ÇKP’nin iktidarda olmasından 55 sene sonra yolsuzluk, zimmet, kanunsuz hareketler, ülkeye ve halka zarar veren faaliyetler hala tüm ülke boyutunda ÇKP memurları arasında geniş çapta yaygındır. Son yıllarda Çin’deki yaklaşık toplam 20 milyon parti üyesi arasından sekiz milyonu yolsuzlukla ilgili suçlardan dolayı yargılandı ve cezalandırıldı. Her yıl yaklaşık bir milyon insan, hakklarında araştırma yapılamayan parti üyelerini daha yüksek mercilere şikayette bulunmaktadır. 2004’ün Ocak ayından Eylül ayına kadar Çin Kambiyo Bürosu 35 bankada ve 41 şirkette kanun dışı yabancı para aklaması durumlarını araştırdı ve 120 milyon USD değerinde illegal işlem buldu. Son yıllardaki istatistiklere göre en aşağı 4,000 ÇKP memuru zimmetine geçirdikleri paralarla Çin’den kaçtı ve devletten çaldıkları paraların toplamı 10 milyarlarca U.S doları bulmaktadır.

Mücadeleler insanların eğitimini ve vicdanını geliştirmeyi ve onların ulusal meseleler ile ilgilenmelerini mi hedefliyordu? Cevap belirgin bir şekilde “Hayırdır”. Günümüzde Çin’de maddiyat peşinde koşmalar öne çıkmıştır ve insanlar geleneksel haysiyet ve namus kavramını kaybetmektedir. İnsanların akrabalarını aldatmaları ve arkadaşlarını dolandırmaları çok normal hale gelmiştir. İnsan Hakları veya Falun Gong’a yapılan zulümler gibi önemli konular hakkında bir çok Çinli ya ilgisizdir ya da konuşmayı reddetmektedir. Bir kişinin düşündüklerini kendisine saklaması ve gerçeği konuşmamayı tercih etmesi Çin’de temel bir hayatta kalma becerisi haline gelmiştir. Bunun yanında ÇKP devamlı olarak bir çok fırsatta insanların milli duygularını harekete geçirmiştir. Örneğin, ÇKP, Çin halkını Amerikan elçiliğine taş atmaları ve Amerikan bayraklarını yakmaları için organize edebilir. Çin halkı itaat eden bir kitle veya vahşi bir topluluk olarak muamele gördüler, fakat asla insan hakları garanti altına alınmış vatandaşlar olarak kabul edilmediler. Kültürel gelişme insanların vicdanlarını harekete geçirmek için dayanaktır. Konfüçyüs ve Mençius’un ahlaki ilkeleri binlerce yıldır ahlaki standartlar ve ilkeler tesis etti. “Eğer bütün bu [ahlaki] ilkeler terkedilirse, insanların yolundan gideceği hiçbir kanun olmaz ve iyi ile kötüyü ayırt edemezler. Yönlerini kaybederler....Tao parçalanır.” [9]

ÇKP’nin sınıf mücadelesinin amacı Çin halkını kontrol etmek için partinin ideolojisini kullanarak kendini Çin’deki tek hükümran parti ve din olarak sağlam bir şekilde tesis edebileceği, kaosu sürekli olarak yaratmaktır. Hükümet kuruluşları, askeriye, basın ve medya ÇKP’nin zalim diktatörlüğünü uygulaması için kullanılan araçlardır. ÇKP, Çin’e tedavisi mümkün olmayan hastalıklar getirdikten sonra, kendisi yok olmanın eşiğindedir ve çökmesi kaçınılmazdır.

Bazı insanlar eğer ÇKP parçalanırsa ülke kaosa girer diye endişe etmektedirler. Çin’i yönetmekte ÇKP’nin rolünü kim üstlenecek? Çin’in 5,000 yıllık tarihinde sadece 55 yıllık ÇKP hükümranlığı geçen bir bulut kadar kısadır. Ancak maalesef bu 55 yıllık kısa dönemde ÇKP geleneksel inançları ve standartları parçaladı; geleneksel ahlaki ilkeleri ve sosyal yapıları mahvetti; insanlar arasındaki şevkat ve sevgiyi, kavga ve nefrete dönüştürdü; ve cennet, dünya ve doğaya olan saygıyı “insanların fethetme doğasının” kibri ile değiştirdi. Yıkım üstüne yıkım faaliyetlerinden sonra Parti sosyal, ahlaki ve ekolojik sistemleri yerle bir etti ve Çin ulusunu derin bir kriz içinde bıraktı.

Çin tarihinde her merhametli lider insanları sevmeyi, beslemeyi ve eğitmeyi hükümetin görevleri olarak gördü. İnsan yapısı iyiliği arzu eder ve hükümetin rolü bu doğal insani kapasiteyi ortaya çıkartmaktır. Mençius şöyle demiştir, “İnsanların yapısı şudur: devamlı destek imkanlarına sahip olanlar devamlı kalplere sahip olurlar, fakat sabit imkanları olmayanların sürekli kalpleri de yoktur”. [10] Zenginlik olmadan eğitim etkisiz olmuştur; insanlar için hiç sevgisi olmayan fakat masumları öldürmüş olan zalim liderler Çin halkı tarafından nefret edilmiştir.

5000 yıllık Çin tarihinde İmparator Yao ve İmparator Shun, Zhou Hanedanlığından İmparator Wen ve İmparator Wu, Han Hanedanlığında İmparator Wen ve İmparator Jing, Tang Hanedanlığında İmparator Tang Taizong ve Qing Hanedanlığında İmparator Kangxi ve İmparator Qianlong gibi bir çok şevkatli lider olmuştur. Bu Hanedanlıklarda yaşanan zenginlik liderlerin cennetten çıkan Tao’yu uygulamaları, ılımlılık doktrinini takip etmeleri ve barış ve istikrar arzu etmeleri sonucudur. Şevkatli bir liderin özellikleri insanların iyi hasletlerini ve kapasitelerini kullanmak, farklı düşüncelere açık olmak, adaleti ve barışı geliştirmek ve insanlara ihtiyaçları olanları vermektir. Bu şekilde vatandaşlar kanunlara itaat ederler, bağlılık duygusunu muhafaza ederler, mesut olarak yaşarlar ve verimli çalışırlar.

Dünya işlerine bakıldığında bir ulusun yükselmesi ve düşmesinin sebepleri olduğunu bildiğimiz halde bir devletin zenginleşeceğini veya ortadan kaybolacağını kimin belirlediğini çok sık sorarız. ÇKP gittiğinde Çin’e barışın ve uyumun geri geleceğini umut edebiliriz. İnsanlar tekrar doğruyu düşünen, merhametli, mütevazi ve hoşgörülü olacak, ülke tekrar insanların temel ihtiyaçları ile ilgilenecek ve tüm işler zenginleşecektir.

Notlar :

[1] “Yiyecekler ve eşyaların kriminolojisi”, İlk Han Hanedanlığın Tarihi (Han Shu). “Cennetin altındaki herkes” ifadesinde Çin imparatorlarına gönderme yapılır.

[2] Qian Bocheng, Doğu Kültürü, dördüncü baskı, 2000.

[3] Gao Gang ve Rao Shushi her ikisi de Merkezi Komitenin üyeleriydi. 1954’teki başarısız bir hareketten sonra, Partiyi bölmeye çalışmakla suçlanarak Partiden çıkarıldılar. Hu Feng, bilgin ve edebi eleştirmen, ÇKP içinde politik edebiyata karşı çıktı. 1955 yılında partiden çıkarıldı ve 14 yıl hapis cezası verildi.1951 ve 1952 de ÇKP’nin başlattığı “Üç Anti Kampanya" ve “Beş Anti Kampanya" olarak geçen hareketlerin amacı, Parti, hükümet ve ordu içindeki bozulmaları ortadan kaldırmaktı.

[4] Lu Xun or Lu Hsün (September 25, 1881 – October 19, 1936) Çin edebiyatında modern anadilin (Baihua) kurucusu olarak bilinir. Ünlü bir çevirmendi. Lu, sol görüşe sahip bir yazar olarak Çin edebiyat tarihinde önemli bir rol oynadı. Onun kitapları Çin gençliğini büyük ölçüde etkiledi. Sendai şehrinde tıbbi çalışmalarını bitirip 1909’dan Japonya’dan Çin’e döndü. Ve Pekin Üniversitesinde okutman oldu ve yazmaya başladı.

[5] Yeşim İmparatoru ve Ejderha Kral mitolojik Çin figürleridir. Yeşim İmparatoru, Resmi olmayan kaynaklara göre çok yüce ve yaşlı bir mitolojik karakter, çocuklar ve sıradan insanlar tarafından Cennetteki Dede olarak adlandırılır. Çin Daoist inanışa göre tüm tanrılar içinde en önemlisi ve cennetin yöneticisidir. Erderha Kral dört denizin Tanrısal yöneticisidir. Her deniz kendi Ejderha Kralının belirlediği kurallara uygun olarak yönetilir. Ejderha Kral kristal sarayda yaşar, karides askerler ve yengeç generaller tarafından korunur. Ejderha Kral sudaki yaşamı yönetmekten başka bulutları ve yağmurları da idare eder. Doğu Denizinin Ejderha Kralı’nın en büyük bölgeye sahip olduğu söylenir.

[6] Peng Dehuai (1898-1974): Komünist Çin generali ve politik liderlerinden.Peng, Kore savaşının başkomutanıydı, Merkez Konsey başkan yardımcısı, Polit büro üyesi ve 1954-1959 yılları arasında Savunma Bakanı. 1959 yılında Lushan’da yapılan ÇKP toplantısında Mao’nun Solcu görüşlerine karşı çıktığı için resmen görevinden atıldı.

[7] Zhao Gao (doğumu bilinmemekte, ölümü İ.Ö.210): Qin Hanedanlığı döneminde baş hadım. İ.Ö. 210’da İmparator Qin Shi Huang'nın ölümünden sonra, Zhao Gao, Başbakan Li Si ve imparatorun ikinci oğlu Hu Hai sahte bir vasiyet düzenlediler. Bu sahte vasiyetle Hu Hai yeni imparator oldu.Ve asıl Veliaht Prens Fu Su’ya intihar emri verdi. Zamanla Zhao Gao ve Hu Hai arasında çatışmalar büyüdü. Zhao, günün birinde saraya bir geyik getirir ve tüm liderlerin önünde bu geyiğin bir at olduğunu söyler. Bu liderlerin bir kısmı şiddetle geyiğin at olmadığında ısrar ederken, bir kısım lider at olduğunu doğrular. Zhao Gao, kendisine itiraz eden liderlerin hepsini öldürüp, yerlerine söylediğine itaat eden kişileri yerleştirdi.

[8] Daxing Katliamı Parti liderlerinin Ağustos 1966’da Saygıdeğer Pekin talimatı vermesi sonucu meydana geldi. Kamu Güvenlik Bakanı Xie Fuzhi’nin Kamu Güvenlik Bürosuna iletilen konuşmasında Kızıl Muhafızlara, “beş kara sınıf”ın evlerini aramakta, baskınlarda, tavsiye ve bilgi sağlayarak, yardımcı olunmasını emretti. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Daxing Polis Bürosunda Daimi Komisyon oluşturuldu. Daxing Polis Bürosu hemen harekete geçti ve düzenlediği bir toplantıda “Beş kara sınıfı” yok etmek için Daxing ilçesindeki halkı kışkırtmak için bir plan oluşturdu.

[9] Kang Youwei, Politik Yazılar Kolleksiyonu’ndan (1981). Zhonghua Zhuju. Kang Youwei (1858-1927) Qing Hanedanlığının önemli reformistlerinden biridir.

[10] Mencius'tan.

Komünist Partinin Nasıl Bir Anti-Evrensel Güç Olduğuna Dair


16 Temmuz 2009, Perşenbe
Qaraxan
Bu yazı 2755 kez okundu.

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgündeki Hükûmeti©2004-2015

XHTML 1.0 Strict Standartlarına uygun. CSS Standartlarına uygun.