Makaleler

Çin Komünist Partisi Üzerine Dokuz Yorum

Giriş

Eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa komünist rejimlerinin düşmesinden itibaren on yıldan fazla bir süre zarfında uluslararası komünist hareketi dünya çapında reddedilmiştir. Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yok olması da sadece zamana bağlı bir süreçtir.

Ancak tamamen yıkılmadan önce ÇKP bunun kaderini 5000 yıllık uygarlığı bulunan Çin ulusuna bağlamaya çalışmaktadır. Bu, Çin halkı için bir felakettir. Çin halkı şimdi ÇKP’ye karşı nasıl bir bakış açısı olacağına, Çin’in ÇKP’siz nasıl bir evrim geçireceğine ve bunun Çin’in mirasına nasıl devredileceğine dair olası sorular ile yüzleşmelidir. The Epoch Times(Türkçesi Büyük Asır) şimdi özel bir başyazı dizisi yayınlamaktadır, “Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum”. ÇKP’nin tabutu kapatılmadan bu ve insanlık için yüzyıldan fazla bir süredir musibet olan uluslararası komünist hareketi üzerine nihai bir karar vermek arzusundayız.

80-artı yıl boyunca ÇKP’nin dokunduğu her şey yalanlarla, savaşlarla, kıtlıkla, zorbalık, zulüm, katliam ve terörle lekelenmiştir. Geleneksel inançlar ve ilkeler şiddetle yok edilmiştir.

Orijinal etik kavramlar ve sosyal yapılar güç kullanılarak dezentegre edilmiş dağıtılmıştır. İnsanlar arasındaki özdeşleştirme, sevgi ve uyumluluk mücadele ve nefrete dönüşmüştür. Cennet ve dünyaya olan büyük saygı ve takdir yerini “cennet ve dünya ile küstahça savaşmak” arzusuna bırakmıştır. Sonuç sosyal, ahlaki ve ekolojik sistemlerin topyekün çöküşü ve Çin halkı ve hakikatte bütün insanlık için derin kriz olmuştur. Bütün bu felaketler ÇKP’nin kasıtlı planlama, organizasyon ve kontrolü ile getirilmiştir.

Meşhur bir Çin şiirinde şu ibare vardır, “Düşen çiçekler için boş yere derin iç çekiyorum”. Sadece hayatta kalmak için mücadele veren komünist rejim için son yakındır. Onun çöküşünden önceki günler sayılıdır. The Epoch Times, ÇKP tamamen yok olmadan önce bu en büyük tapınmanın bütün zamanların ve bütün yerlerin kötülüklerini nasıl sardığını tamamen açığa çıkarmak için geriye doğru inceden inceye bir bakış zamanının geldiğine inanmaktadır. ÇKP tarafından hala daha aldatılmakta olanların şimdi ÇKP’nin doğasını daha berrak göreceğini, onun zehrini ruhlarından arındıracaklarını, zihinlerini onun şeytanca kontrolünden arındıracaklarını, terör prangasından kendilerini kurtaracaklarını ve onun hakkındaki tüm aldatıcı hayalleri iyilik için terk edeceklerini ümit etmekteyiz.

ÇKP yönetimi, Çin tarihinin en karanlık, en komik ve en saçma sayfasıdır. Onun bitmez tükenmez suçları arasında en rezil ve alçakça olanı kesinlikle Falun Gong’a yaptıkları zalimliktir. “Doğruluk, Şefkat, Merhamet, Tolerans Gösterme” zulmü altında Jiang Zemin ÇKP tabutuna en son çiviyi çakmıştır. The Epoch Times, ÇKP’nin gerçek tarihini anlamakla bu gibi trajedilerin yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olabileceğimize inanmaktadır. Aynı zamanda her birimizin içimizdeki en derin düşüncelerimizi yansıtacağını ve korkaklığımızın ve verdiğimiz tavizlerin kaçınılabilecek bir çok trajediye suç ortağı olup olmadığını incelemesini ümit ediyoruz.

Büyük Asır Yayın Kurulu

Notlar:

[1] Yüz Gün Reformu 11 Haziran’dan 21 Eylül 1898’e kadar süren 103-günlük reformdu. Qing Hanedanı (1875-1908) İmparatoru Guangxu, büyük sosyal ve kurumsal değişiklik amaçlayan bir dizi reform yaptırmıştı. Reforma karşı gelenler muhafazakar elit yönetim arasında yoğunlaşmıştı. Aşırı muhafazakarlar tarafından desteklenen ve siyasi firsatçı Yuan Shikai’nin kayıtsız şartsız desteğini alan impararatoriçe Dowager Cixi 21 Eylül 1898’de darbe yaptı ve reformist Guangxu’yu inzivaya çekilmeye zorladı. Cixi, kral naibi olarak yönetimi ele aldı. Yüz Gün Reformu yeni fermanların yürürlükten kaldırılması ve reformun altı yandaşının idam edilmesi ile sona erdi.

[2] Çin Yılı Xinhai’nin (1911) ismi konulan Xinhai Devrimi (veya Hsinhai Devrimi), Çin’in hüküm süren Qing Hanedanlığının devrilmesi (10 Ekim 1911-12 şubat 1912) ve Çin Cumhuriyeti’nin kurulması ile sonuçlandı.

[3] 4 Mayıs 1919’da başlayan Dört Mayıs Hareketi modern Çin tarihinin ilk kitlesel hareketi olmuştur.

[4] http://eserver.org/marx/1848-communist.manifesto/cm4.txt.’den

[5] Mao Zedong’un karısı Jiang Qing’e mektubu (1966).

[6] http://www.debates.org/pages/trans2004a.html.’den alınan bilgi

[7] Dao De Jing, Bölüm 25.

[8] http://eserver.org/marx/1848-communist.manifesto/cm1.txt

den.


16 Temmuz 2009, Perşenbe
Qaraxan
Bu yazı 3167 kez okundu.

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgündeki Hükûmeti©2004-2015

XHTML 1.0 Strict Standartlarına uygun. CSS Standartlarına uygun.