Makaleler

Çin Komünist Partisinin Öldürme Tarihine Dair-2

III. Parti İçindeki Acımasız Mücadele

ÇKP üyelerini, adalet ve ahlaktan çok Parti doğasının temeli üzerinde birleşirken özellikle kıdemli görevliler temel problemdir. Parti, üyelerini öldürerek bir terör atmosferi yaratma ihtiyacı duyar. Daha sonra kurtulanlar anlarlar ki; büyük bir diktatör birinin ölmesini isterse o kişi sefil bir şekilde ölecektir.

Komünist Partinin iç savaşları iyi bilinir. Politbüro’nun, Rus Komünist Partisinin, Lenin ve Stalin hariç ilk iki dönemde ölen tüm üyeleri idam edilmiş yada intihar ettirilmiştir. Beş Mareşalin üçü, beş Başkomutanın üçü, on tane İkinci Ordu Başkomutanı, 85 Onbaşının 57’si ve 195 Bölüm Başkanının 110’u idam edilmiştir.

ÇKP her zaman “acı mücadeleyi ve acımasız saldırıyı” savunur. Bu tip taktikler sadece parti dışından insanları hedeflemez. Jiangxi ilindeki devrim dönemi erken olmasına rağmen ÇKP anti bolşevik topluluğundan (AB topluluğu) birçok insanı öldürmüştür [21] geriye savaşmak için kurtulan çok az kişi olmuştur. Yanan şehrinde parti bir “düzeltme” kampanyası başlatmıştır. Daha sonra politik açıdan kurulduğunda Gao Gang, Rao Shushi [22], Hu Feng, ve Peng Dehuai’i elemişlerdir. Kültür Devrimi sırasında Parti dahilindeki birçok kıdemli üyede çıkarılmışlardır. ÇKP’nin ilk Sekreteri ve Generalleri iyi bir sona ulaşamamışlardır.

Bir zamanlar ulusun 2 numaralı figürü olan Çin’in eski başkanlarından Liu Shaoqi, sefil bir şekilde hayatını kaybetmiştir. 70. yaş gününde Mao Zedong ve Zhou Enlai [23] Wang Dongxing’a (Mao’nun baş koruması) Liu Shaoqi için bir hediye mesela bir radyo getirmesini istemişlerdir. Böylelikle “vatan haini, casus ve dönek Liu Shaoqi’yi sonsuza dek partiden çıkar ve Liu Shaoqi ile yandaşlarını açığa vur ve eleştir” gibi 12. merkezi komitenin sekizinci tam oturumunun raporlarını dinleyebilsin.

Liu Shaoqi akli dengesini kaybetmiş ve hastalığı zamanla kötüleşmiştir. Uzun süre yatağa bağlı hareketsiz yatması nedeniyle, boynu, sırtı, kalçası ve topukları mikrobik yatak yaralarına dönüşmüştür. Çok acı duyduğunda kıyafet, birkaç parça eşya yada diğer insanların kollarına yapışır ve gitmelerine izin vermezdi bu nedenle insanlar her iki eline de birer plastik şişe verirlerdi. Öldüğünde bu iki plastik şişe, sıkıca tutmasından dolayı birer kum saati şeklini almıştı.

1969 Ekim’inde Liu Shaoqi’nin bedeni çürümeye başlamış ve iltihap kapmış yaralar kokmaya başlamıştı. Bir parmak kadar inceydi ve ölümün eşiğindeydi. Fakat merkez parti komitesinden özel bir dedektif herhangi bir şekilde yıkanmasına yada elbiselerini değiştirmesine izin vermiyordu. Bunun yerine bütün kıyafetlerini çıkartıp, bir yorgana sarıp, Pekin’den Kaifeng şehrine uçakla yolluyor ve güvenilir bir bloğun bodrum katına kitliyorlardı. Ateşi yükseldiğine ilaç vermek yerine tıbbi tüm personeli uzaklaştırıyorlardı. Liu Shaoqi öldüğünde tüm vücudu bozulmuş ve iki feet uzunluğunda beyaz dağınık bir saça sahipti. İki gün sonra bir geceyarısı büyük enfeksiyonlu bir hasta gibi ve geride bıraktığı yatağı, yastıkları ve diğer şeyleriyle beraber yakıldı. Liu’nun ölüm kartı okunur: İsim: Liu Weihuang, meslek: işsiz, ölüm nedeni: hastalık. ÇKP ulusun başkanını doğru dürüst bir neden vermeksizin bu şekilde ölümüne işkenceyle öldürmüştür.

IV. Devrimi Yayarak Denizaşırı Yerlerdeki İnsanları Öldürmek

Büyük bir zevkle ve birçok metot kullanarak, Parti içindeki ve Çin’deki insanları öldürmeye ek olarak ÇKP “devrimi” yayarak denizaşırı yerlerdeki insanları da öldürmeye iştirak etmiştir. Khmer Rouge bunun tipik bir örneğidir.

Oysa Pol Pot’un Khmer Rouge’sı Kamboçya da sadece dört yıldır mevcuttu. Bununla birlikte 1975’ten 1978’e kadar 200.000 Çinli de dahil iki milyondan fazla insan, nüfusu sadece sekiz milyon olan bu küçücük ülkede öldürülmüştür.

Khmer Rouge’un suçları saymakla bitmez fakat bunları burada tartışmayacağız. Bunun yanı sıra ÇKP ile olan ilişkilerini konuşacağız.

Pol Pot Mao Zedong’a tapar. 1965’ten başlayarak Mao Zedong’un öğretilerini dinlemek için Çin’i dört kez ziyaret etmiştir. Kasım 1965’in erken zamanlarında Pol Pot üç aydan fazla Çin’de kalmıştır. Chen Boda ve Zhang Chunqiao, “politik güç silahın namlusunun dışına taşar”, “sınıf çatışması”, “işçi sınıfının diktatörlüğü” ve bunun gibi birçok teoriyi tartışmışlardır. Daha sonra bunlar, Kamboçya’yı nasıl yönettiğinin temelini oluşturur. Kamboçya’ya döndükten sonra Pol Pot partisinin ismini Kamboçya Komünist Partisi olarak değiştirir ve ÇKP’nin şehri kırsal alandan kuşatma modeline göre devriminin temellerini kurar.

1968 yılında Kamboçya Komünist Partisi resmi olarak bir ordu kurmuştur. 1969’un sonunda sayısı 3,000’den fazla kişiyi bulmuştur. Fakat 1965’te Phnom Penh kentine saldırmadan ve işgal etmeden önce tam teçhizatlı ve 80,000 cesur askere sahip bir hal almıştır. Bu durum tamamen ÇKP’nin desteğine bağlıydı. Wang Xiangen’in yazdığı [24] Vietnamı Destekleme ve Amerikayla Savaşma Belgelerinde dediğine göre 1970 yılında Çin Pol Pot’a 30,000 teçhizatlı asker vermiştir. 1975 Nisanında Pol Pot, Kamboçya’nın tüm sermayesini almış ve iki ay sonra ÇKP’ni ziyaret etmek ve talimatları dinlemek için Pekin’e gitmiştir. Açıkça görülüyor ki; Khmer Rouge bu cinayetleri ÇKP’nin teorileri ve materyal desteği olmasaydı gerçekleştiremezdi.

Örneğin; Prens Sihanouk’un iki oğlu Kamboçya Komünist Partisi tarafından öldürüldükten sonra, Kamboçya Komünist Paritsi Zhou Enlai’nin emirlerine uyarak Sihanouk’u Pekin’e göndermiştir. Şu çok iyi bilinir ki; Kamboçya Komünist Partisi birilerini öldürürse, gelecekte ki herhangi bir sorun ihtimaline karşın ana karnındaki fetüsü bile öldürebilir. Fakat Pol Pot Zhou Enlai’nin isteğine karşı çıkmadan uymuştur.

Zhou Enlai, Sihanouk’ı bir kelimeyle koruyabilirdi fakat ÇKP Kamboçya Komünist Partisi tarafından öldürülen 200.000’den fazla Çinlinin öldürülmesine engel olmamıştır. Aynı zamanda; Çinli Kamboçyalılar elçiliğe gitmişler fakat elçilik onları görmezlikten gelmiştir.

1998 Mayısında, Endonezya’da çok sayıda etnik Çinlinin öldürülmesi ve tecavüz olayına da ÇKP sessiz kalmıştır. Hiçbir yardım talep etmemiş hatta aksine Çin’deki haberleri engellemiştir. Çin hükümetinin denizaşırı yaşayan Çinlilerin kaderini önemsemediği aşikardır hatta herhangi bir insani yardım teklifinde de bulunmamıştır.

V. Ailenin Yok Oluşu

ÇKP’nin politik kampanyalarında ne kadar insanın öldüğünü saymanın herhangi bir yolu yoktur. Geldikleri etnik grup, bölge ve yerel lehçe itibariyle insanlar arasında da herhangi bir istatistiki anket yapabilmenin imkanı yok. ÇKP hükümeti bu tür bir anketi hiç desteklemedi çünkü bu durum kuyusunu kazmak gibi bir şeydi. ÇKP, kendi tarihini yazarken detayları atlamayı tercih etmiştir.

ÇKP’den zarar gören ailelerin sayısını bilmekte çok zordur. Bazı durumlarda bir kişi ölür ve bir aile dağılır. Başka bir durumda; tüm aile ölmüştür. Hiç kimse ölmese bile boşanmaya zorlanırlardı. Baba ve oğlu, anne ve kızı ilişkilerinden feragat etmeye zorlanmışlardır. Bazıları sakatlanmış, bazıları çıldırmış, bazıları ise işkenceden kaynaklanan hastalıklardan ötürü genç yaşta ölmüşlerdir. Tüm bu aile trajedilerinin kaydı tamamlanamamıştır.

Japon kökenli Yomiuri News bir keresinde Çin nüfusunun yarısından fazlasının ÇKP tarafından eziyet gördüğünü yazmıştır. Bu durumda ÇKP tarafından yok edilen aileler 100 milyonu aşmaktadır.

Zhang Zhixin [25] hikayesinden birçok kez bahsedilmesi itibariyle artık bir hane adı haline gelmiştir. Bir çok insan çektiği fiziksel ve akli eziyeti ve tecavüzü bilir. Sonunda çıldırmış ve boğazı açıldıktan sonra öldürmek için vurulmuştur. Fakat birçok insan bu trajedinin ardında daha farklı kötü bir hikaye olduğunu bilmeyebilir hatta her aile üyesi “aileler için ölüm sıra arkadaşları toplantısı”na başvurmuşlardır.

Zhang Zhixin’in kızı Lin Lin 1975 baharında tekrar geri çağırılmıştır.

Shenyang Mahkemesinden bir kişi; “Annen ölümüne bir devrim karşıtı. Reformu kabullenmeyi reddeder ve yola gelmez bir inatçıdır. Liderimiz başkan Mao’nun karşıtıdır, yenilmez Mao’nun fikirlerine ve Mao’nun işçi sınıfı devrim boyutuna karşıdır. Birbiri üstüne işlediği suçlar nedeniyle hükümetimiz cezaları arttırmayı düşünür. Eğer idam edilirse tutumun ne olur?” cümlelerini yüksek sesle söylemiştir. Şaşırdım ve nasıl cevap vereceğimi bilmiyordum. Fakat yaşların gözlerimden süzülmesini engellemeye çalışarak sakin olmaya çalıştım. Babam bana başkalarının önünde ağlamamamı söylemişti aksi takdirde annemle ilişkimizi kesemezdik. Babam cevap verdi: “Eğer tüm mesele buysa, hükümet gerekli olan şeyi yapmakta özgürdür.”

Mahkemeden bir kişi tekrar sordu: “Eğer idam edilirse vücudunu alacakmısınız, hapishanedeki şahsi eşyalarını alacakmısınız?” Başımı eğdim ve hiçbir şey söylemedim. Babam yine benim yerime cevap verdi. “Bizim hiçbirşeye ihtiyacımız yok.” Babam kardeşimi kucağına aldı, elimi tuttu ve beraber ilçe motelinden ayrıldık. Sersemlemiş bir şekilde evimize doğru inleyen kar fırtınası eşliğinde yol aldık. Yemek pişirmedik, babam kalan buğdaylı tek çöreği böldü ve kardeşimle bana verdi ve dedi ki “bitirin ve yatın” kilden yatağın üzerine yavaşça uzandım. Babam bir tabure üzerine oturdu ve ışığa bakakaldı. Bir müddet sonra yataklarımıza baktı ve uyuduğumuzu düşündü. Ayağa kalktı, Shenyang’daki evimizden getirdiğimiz bavulu açtı ve annemin fotoğrafını çıkardı. Baktı ve gözyaşlarına engel olamadı.

Yataktan kalktım, başımı babamın koluna koydum ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Babam kafamı hafifçe okşadı ve dedi ki, “Bunu yapma, komşularımızın duymasına izin veremeyiz.” Kardeşim ağladığımı duyunca uyandı. Babam beni ve kardeşimi sıkıca sardı. O akşam ne kadar gözyaşı döktüğümüzü bilmiyorduk fakat bildiğimiz şey özgürce olmamasıydı. [26]

Bir üniversite okutmanının mutlu bir ailesi vardı fakat bu sağcıları düzeltme sürecinde ailesinin başına bir felaket geldi. Anti-Sağcı Hareket sırasında, karısı sağcı olarak kabul edilen biriyle flört ediyordu. Sevgilisi daha sonra uzak bir bölgeye gönderildi ve büyük sıkıntılar yaşadı. Genç bir kız olduğundan tek başına gidemedi ve sevgilisini bırakarak okutmanla evlendi. Sevgilisi dönüp şehre geldiğinde, o, birçok çocuğu olan ve geçimişine ihanet etmekten pişmanlık duymayan biriydi. Vicdan azabından kurtulmak için kocasından boşanmak istedi. Bu zamanlarda, okutman 50’li yaşlardaydı ve bu ani değişikliği kabul etmeyerek çılgına döndü. Bütün kıyafetlerini çıkardı ve yeni bir hayata başlamak için bir yer aramaya başladı. Sonunda karısı onu da çocuklarını da terketti. Acı verici bir ayrılığın başka acı verici bir ayrılıkla değiştirilmesi partide çözülemeyen bir problem ve tedavisi olmayan sosyal bir yara olarak algılanmıştı.

Aile Çin topluluğunun temel birimidir. Ayrıca geleneksel kültürün Parti kültürüne karşı son savunmasıdır. Bu nedenle aileye verilen hasar ÇKP’nin öldürme tarihindeki en kötü olaydır.

ÇKP’nin tüm sosyal kaynakları tekeline alması nedeniyle bir insan diktatörlüğün karşısında olursa o kişi geçim konusunda hemen bir kriz yaşayacak, toplumdaki herkes tarafından suçlanacak ve saygınlığını yitirecektir. Adaletsiz bir şekilde davranıldığında bu masum insanlar için sığınılacak güvenli tek liman ailedir. Fakat ÇKP’nin suçlama politikası aile bireylerinin birbirlerini rahatlatmasını sağlar aksi takdirde diktatörlük karşıtı olarak etiketlenerek risk altına girerlerdi. Örneğin Zhang Zhixin de boşanması için zorlanmıştı. Birçok insan için açıklama yapmak, çatışmak, toplumu eleştirmek yada kınamak gibi aile bireylerinin ihaneti de ruhları kırabilen son damladır. Sonucunda birçok insan intihar etmiştir.

VI. Öldürmenin Gidişatı ve Sonucu

ÇKP’nin Öldürme İdeolojisi

ÇKP, Marksizm ve Leninizm gelişirken kendini her zaman yetenekli ve yaratıcı olarak gösterir fakat gerçekte ÇKP yaratıcı olarak tarihte ve dünya çapında eşi görülmemiş bir kötülük geliştirir. Halkı ve entelektüelleri aldatmak için sosyal birliğin komünist ideolojisini kullanır. Tüm ateizmi ilerletmek için bilimin ve teknolojinin temelini çürüten inanç fırsatını boyutlandırır. Şahsi mülkiyeti reddetmek için Komünizmi ve Lenin’in teorisini kullanır ve şehri yönetmek için acımasız devrimi pratik eder. Aynı zamanda Çin geleneklerinden sapmış Çin kültürünün en gelişmiş kötü bölümünü güçlendirmiş ve birleştirmiştir.

ÇKP, işkence altındaki diktatörlüğün “devrim” yada “sürekli devrim” konusunda komple bir teori ve iskelet yaratmıştır ve bu sistemi toplumu değiştirmek ve parti diktatörlüğünü garantiye almak için kullanmıştır. Teorisi iki bölümden oluşur: ekonomik taban ve işkence diktatörlüğü altında üstyapı. Bu ekonomik taban üst yapıyı saptarken üst yapıda ekonomik taban üzerinde rol oynar. Bu üst yapıyı güçlendirmek için özellikle de partinin gücünü, devrimi aşağıdakileri de içeren eknomik tabandan başlatmalı:

(1) Kırsal bölgedeki ürün ilişkilerini yönetmek için toprak sahiplerini öldürmek [27] ve şehirlerdeki ürün ilişkilerini yönetmek için kapitalistleri öldürmek.

Bu üst yapıyla beraber öldürmek, Partinin ideolojide tam kontrolünü sağlamak için defalarca gerçekleştirilmiştir.Bunlar;

(1) Entelektüellerin partiye karşı olan tutum problemini çözme.

Uzun bir zaman zarfında, ÇKP entelektüellerin fikirlerini değiştirmek için birçok kampanya başlatmıştır. Entelektüelleri burjuva bencilliğiyle, burjuva ideolojisi, apolitik bakış açısı, sınıf farkı olmayan ideolojisi, liberalizm vb. ile suçlamışlardır. ÇKP, entelektüellerin beyinlerini yıkayarak saygınlıklarını kaybettirmiş ve vicdanlarını yok etmiştir. ÇKP neredeyse tamamen bağımsız düşünceyi ve adalet için konuşmak ve adaleti sağlamak için birine hayatını adamak gibi entelektüellerin diğer iyi niteliklerini de yok etmiştir. Bu gelenek öğretir ki; Ne güçlü ve onurlu olduğunda aşırıya kaç yada fakir ve anlaşılması güç olduğunda amacından sap, ne de büyük bir gücün önünde eğil” [28] “Kişi durumdan endişesini paylaşacak ilk, mutluluğunu paylaşacak son kişi olmalı.” [29] Her sıradan insan, milletinin başarı ve başarısızlığından kendini sorumlu tutmalıdır.” [30] Ve “Anlaşılması güç durumlarda kişi kendisini mükemmel yapabilir fakat göze batan durumlarda tüm ülkesini de mükemmelleştirebilir.” [31]

(2) Bir kültür devrimi başlatmak ve ÇKP’nin tüm kültürel ve politik liderliği kazanmak için insanları öldürmek.

ÇKP, Parti içinde ve dışında bir grup kampanyayı seferber etmiş ve edebiyat, sanat, tiyatro, tarih ve eğitim alanlarında öldürmeye başlamıştır. ÇKP ilk ataklarını, “üç ailelik kasaba” daki [32] gibi Liu Shaoqi, Wu Han, Lao She ve Jian Bozan gibi ünlü insanlar üzerine yönlendirmiştir. Daha sonra, ölenlerin sayısı “parti içinde küçük bir gruba” ve “ordu içinde küçük bir gruba” yükselir ve sonuç olarak öldürme tüm parti ve ordu içinde artarak ülkedeki tüm insanlara ulaştı. Tam donanımlı seçilmiş fiziksel vücutlar ve kültürel saldırılar insanların ruhlarını öldürdü. Bu durum, ÇKP’nin kontrolü altında son derece karmaşık ve vahşi bir dönemdi. İnsan doğasının kötü yanı, bir kriz durumunda gücünü toplamak için Partinin ihtiyaçlarıyla maksimuma ulaşmış olmasıdır. Herkes “devrim” ve “başkan Mao’nun devrimci hareketini koruma” adı altında rahatça öldürebiliyordu. Bu, yurtçapında eşi görülmemiş bir insan doğasını eleme çalışmasıdır.

(3) ÇKP, Kültür Devriminden sonra demokratik taleplere yanıt olarak 4 Haziran 1989’da Tiananmen meydanında öğrencilere ateş açmıştır.

Bu, ÇKP’nin, insanların çalmaya karşı protestosunu sindirmeyi, yozlaşmayı, hükümet görevlileri ve işadamları arasındaki gizli anlaşmayı, basın, konuşma ve toplantı özgürlüğü isteklerini sindirdiği, halkın gözü önünde sivilleri öldürdüğü ilk durumdur. Tiananmen katliamı sırasında ordu ve siviller arasında nefreti başlatmak için ÇKP insanların askeri araçları yakma ve askerleri öldürme görüntülerini sahnelemiş ve ordunun insanları katletme trajedisini gözler önüne sermiştir.

(4) Farklı inançlardan insanları öldürmek

İnanç konusu ÇKP’nin kurtarma halatı olmuştur. Aynı zamanda insanları kandırmak ve aykırı görüşlerini ortaya sunmak için ÇKP yönetimi bütün dinleri ve inanç sistemlerini elemeye başlamıştır. Yeni çağda kutsal bir inanışla yüz yüze gelince -Falun Gong- ÇKP kasap bıçağını yeniden ortaya çıkarmıştır. ÇKP’nin stratejisi, Falun Gong’un “doğruluk, merhamet ve hoşgörü” ilkelerini ve uygulayıcılarının yalan söylememe, şiddet kullanmama ve sosyal kararsızlığa sebep olmaması avantajını kullanmasıdır. Falun Gong’a eziyet etme tecrübesi kazandıktan sonra ÇKP diğer kaderlerden insanları da daha iyi eleme şansına sahip oldu. Aynı zamanda, Jiang Zemin ve ÇKP’nin kendisi, diğer insanlardan veya gruplardan yararlanma yerine öldürmeyi sahneye koydu.

(5) Gerçeği kapatmak için insanları öldürmek

İnsanların bilme hakları ÇKP’nin bir diğer zayıf noktasıdır; ÇKP ayrıca bilgileri saklamak içinde insanları öldürür. Geçmişte “düşmanın radyo kanalını dinlemek” hapisle cezalandırılacak ağır bir suçtu. Şimdi, Falun Gong’un eziyetiyle ilgili devlet kanalının durdurulması ile ilgili birçok olayı karşılamak için Jiang Zemin “acımadan hemen öldürmek” gizli emrine değinmiştir. Bu durdurmayı ortaya çıkaran Liu Chengjun eziyet edilerek öldürülmüştür. ÇKP, “610 Ofis” (Falun Gong’a eziyet etmek için yaratılmış Nazi Almanya’sında Gestapo’ya benzer bir örgüt), polis, davacı, mahkemeler ve insanların her hareketini görüntüleyen güçlü bir internet sistemini kurmuştur.

(6) Kendi merakları için insanların hayatta kalma haklarını elinden almak.

ÇKP’nin, sürekli devrimi gerçekte gücünü kaybetmeyeceği anlamına gelir. Günümüzde, ÇKP’nin içindeki hırsızlık ve yozlaşma, partinin tam liderliği ve insanların yaşama hakkı arasında uyuşmazlık yaratır. İnsanlar kendi haklarını yasal olarak korumak istediklerinde ÇKP kasap bıçağını sallayarak bu hareketin elebaşı olarak adlandırılanlara doğru şiddet kullanır. ÇKP şimdiden bu amaç için bir milyon silahlı polis hazırlamıştır. Bugün, ÇKP 1989’daki Tiananmen katliamından sonra öldürmek için daha iyi hazırlanmış görünmektedir. Bunun yanısıra, ÇKP insanlarını yıkmak için bir yola sürüklerken, kendini de ayrıca bitmiş bir yola sokmuştur. ÇKP tam anlamıyla hassas bir konuma gelmiştir. Bu anlamda bir Çin atasözü şöyle der: “rüzgar eserken otları ve ağaçları düşman kabul eder.”

Yukarıdan da anlaşıldığı gibi; ÇKP doğadaki kötü bir hayalettir. Tüm kontrolü sağlamak için zamanda ve mekanda ne kadar değişiklik olursa olsun ÇKP öldürme geçmişini değiştirmeyecektir; geçmişte insanları öldürdü, şimdi de öldürüyor ve ilerde de öldürecek.

Farklı Koşullar Altında Farklı Öldürme Yöntemleri

A. Yol Gösteren Propaganda

ÇKP insanları öldürmek için bu döneme kadar dayananan birçok yol kullanmıştır. Birçok durumda, ÇKP öldürmeden önce propaganda geliştirmiştir. Sanki insanlar ÇKP’nin öldürmesini istiyorlarmış gibi ÇKP’nin sıkça söylediği, “sadece öldürmek halkın kızgınlığını giderebilir” dir. Gerçekte ÇKP bu halk kızgınlığına yol açmıştır.

Örneğin; bir halk efsanesinin çarpıtılması olan içinde uydurulmuş hikayelerden ve sualtı zindanlarından bahseden “Beyaz Saçlı Kız” dramında [33], “Liu Wencai” insanları toprak sahiplerinden nefret etmek için eğitmektedir. ÇKP, Çin’in ilk başkanı Liu Shaoqi’nda olduğu gibi düşmanlarını sürekli şeytan olarak gösterir. Diğerlerinden farklı olarak ÇKP Ocak 2001’de Tiananmen meydanında insanların Falun Gong’a olan nefretini kışkırtmak için kendi kendini kurban etme olayı sergilemiştir ve sonra Falun Gong’a karşı soykırım kampanyaları artmıştır. ÇKP insanları öldürme yollarını değiştirmekle kalmamış bunun yerine yeni bilgi teknolojileri geliştirmiştir. Geçmişte ÇKP sadece Çinlileri kandırırdı fakat şimdi tüm dünyadakileri kandırıyor.

B. İnsanları Öldürmek İçin Toplulukları Seferber Etmek

ÇKP, diktatörlüğünün makineleşmesi doğrultusunda sadece insanları öldürmez ayrıca insanları birbirlerini öldürmeleri için örgütler. ÇKP bu örgütlenmelerin başında bazı kanunlar ve düzenlemeler gözlemlemesine rağmen aynı zamanda insanları katılmaları için kışkırtmış ve bu büyük kıyımı kimse önleyememiştir. Örneğin; ÇKP toprak reformunu gündeme getirdiğinde ancak toprak reformu komitesi toprak sahiplerinin hayatları ve ölümleri üzerine karar verebilir.

C. Bir Kişinin Fiziksel Vücudunu Öldürmeden Ruhunu Öldürmek

Bir diğer öldürme yolu da kişinin vücudunu öldürmeden ruhunu yok etmektir. Çin’in tarihinde, acımasız ve kötü Qin hanedanlığı (M.Ö. 221 – 207) zamanında bile insanların ruhları yok edilmemişti. ÇKP insanlara şehit olarak ölme şansını vermemişti. Politikalarını “itiraf edenlere yumuşak davran, inkar edenleri cezalandır” ve “bir suçu itiraf etmek için tek yol başını öne eğmektir.” gibi duyurdular. ÇKP insanları kendi düşünce ve inanışlarından vazgeçirmek için zorlamış, köpekler gibi saygınlıklarını yitirerek ölmeye terk etmiştir, saygın bir ölüm sıradakileri cesaretlendirebilir. İnsanlar sadece küçük düşmüş ve utanç içinde ölürse ÇKP kurbana özenen insanları eğitme amacını gerçekleştirebilir. ÇKP’nin Falun Gong’a çok kötü ve vahşi davranmasının sebebi Falun Gong uygulayıcılarının inançlarını hayatlarından daha önemli değerlendirmeleridir. ÇKP saygınlıklarını yok edemediğinden fiziksel olarak zarar vermek için her şeyi yapabilir.

D. Akrabalık ve Yabancılaşmayla İnsanları Öldürmek

ÇKP bazı insanlara dost olma ve diğerlerine de yabancılaşmak için insanları öldürürken hem havuç hem de sopa kullanır. ÇKP her zaman %5’lik oranı kullanarak nüfusun “az bir bölümüne” saldırır. Nüfusun çoğunluğu her zaman iyidir ve eğitimi hedef alır. Bu tip eğitim terörü ve dikkati içerir. Terörün içinden geçen eğitim insanlara ÇKP’den ayrılanların doğru bir sona ulaşamayacaklarını göstermek için korkuyu kullanır. Dikkatten geçen eğitim ise insanlara, ÇKP’nin güvenini kazandıkları ve ÇKP ile birlik oldukları takdirde sadece güvende olmayacaklarını ayrıca yükselmek yada kazanç sağlamak için iyi bir şansa sahip olacaklarını gösterir. Bir zamanlar Lin Biao’nun dediği gibi [33] “Bugün küçük bir parça (sindirilmiş) ve yarın küçük bir parça, yakında toplamda büyük bir parça olacaktır”. Bir hareketten kurtulup sevinenler genelde ikincinin kurbanı olurlar.”

E. Potansiyel Tehditleri ve Gizli Ekstra Hukuki Ölümleri Tomurcukta Saklamak

Son zamanlarda ÇKP tomurcukta saklama ile ilgili öldürme yollarını ve kanun dışı ölümleri geliştirmiştir. Örneğin; çalışanlar olarak “grevciler yada işçi sınıfı” protestoları birçok yerde ortak olmuştur. ÇKP elebaşları yakalanarak büyümesi engellenmeye çalışılan hareketleri eler ve bu kişileri hapishaneye gönderir. Başka bir örnekte; özgürlük ve insan hakları tüm dünyada daha çok tanınmaya başlamışken ÇKP herhangi bir Falun Gong uygulayıcısını ölüme terk etmemiştir fakat Jiang Zemin’in önerisi altında “Falun Gong uygulayıcılarını öldürmekten kimse sorumlu değildir.” Falun Gong uygulayıcıları tüm şehir çapında trajik ölümlere sebep olan eziyetlere sahne olmuştur. Çin oluşumu eğer bir kişi adaletsiz bir ortamda acı çekiyorsa insanların yaklaşım haklarını şart koşar. Bununla birlikte ÇKP sivil kıyafetli polisler kullanır yada durdurmak, yakalamak ve eve geri göndermek için canileri kiralar yada çalışma kamplarına gönderir.

F. Diğerlerini Uyarmak İçin Birini Öldürmek

Zhang Zhixin, Yu Luoke ve Lin Zhao’e [35] yapılan eziyetler buna örnektir.

G. Öldürme Gerçeğini Saklamak İçin Sindirme Politikasını Kullanmak

Uluslararası etkiye sahip ünlü insanlar ÇKP tarafından genellikle sindirilirler fakat öldürülmezler. Bunun amacı, halk tarafından dikkat uyandırmayan ölümleri saklamaktır. Örneğin; gericileri sindirme kampanyası sırasında ÇKP Long Yun, Fu Zuoyi ve Du Yuming gibi yüksek rütbeli KMT Generallerini öldürmedi, bunun yerine düşük rütbeli KMT görevlilerini ve askerlerini öldürdü.

Uzun bir zaman sonunda ÇKP’nin cinayetleri Çinlilerin ruhlarını yaralamıştır. Günümüzde Çin’de herkesin öldürmeye karşı eğilimi vardır. Teröristler 11 Eylül 2001’de Birleşmiş Milletlere saldırdığında birçok Çinli Çin ilan tahtalarındaki mesajları alkışla karşılamıştır. Savaşın tüm savunucuları her yerden duyulmakta ve insanları korkudan titretmekteydi.

Sonuç

ÇKP’nin bilgi tıkanıklığına bağlı yönetimi sırasında işkenceye bağlı olarak ölenlerin yaklaşık sayısını bilmenin imkanı yoktur. Önceki hareketlerde en az 60 milyon insan ölmüştür. Buna ek olarak ÇKP, Xinjiang, Tibet, İç Moğolistan, Yunnan ve diğer yerlerde de azınlıkları öldürmüş olup bu olaylarla ilgili bilgiye ulaşmak zordur. Bir aralar Washington Post ÇKP tarafından işkenceden öldürülenlerin sayısının 80 milyona yakın olduğunu belirtmiştir [36].

Bu ölenlerin sayısı yanında, eziyet sonrası yaşananlardan kaç kişinin sakat kaldığını, kaç kişinin aklını yitirdiğini, öfkelendiğini, üzüldüğünü yada korktuğunu bilmemizin olanağı yoktur. Her bir ölüm, kurbanın ailesi üzerine bitmez bir ıstırap bırakan acı bir trajedidir.

Japon kaynaklı Yomiuri News’teki habere göre [37], Çin merkez hükümeti, 29 il ve belediyede Kültür Devrimi sırasında meydana gelen sakatlıklar üzerinde tetkikler yapmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki yaklaşık 600 milyon insan ki bu da Çin nüfusunun yarısını oluşturur Kültür Devrimi sırasında işkence görmüş yada suçlanmıştır.

Stalin’in de dediği gibi bir insanın ölümü trajedidir fakat bir milyonun ölümü sadece bir istatistiktir. Sichuan ilinde birçok insanın açlıktan öldüğü açıklandığında, Sichuan ilinin parti ilk sekreteri Li Jingquan’ın “Hangi hanedanlığın insanları ölmedi?” sorusu üzerine Mao Zedong “Yaralılar her çatışma için kaçınılmazdır. Ölüm her zaman meydana gelir.” diye cevap vermiştir. Bu ateist komünizminin hayata bakış açısıdır. Bu nedenle Stalin rejimi sırasındaki eziyetlerde 20 milyon insan ölmüştür bu da ilk USSR’nin %10 nüfusunu oluşturmaktadır. ÇKP, tüm ulusun nüfusunun neredeyse %10’unu oluşturan 80 milyona yakın insanı öldürmüştür(Kültür Devrimi sonunda). Khmer Rouge iki milyon insanı yada Kamboçya nüfusunun dörtte birini öldürmüştür. Kuzey Kore de, kıtlık yüzünden ölenlerin sayısı bir milyonu aşmıştır. Bunlar hep Komünist Parti tarafından sahiplenilen kanlı alacaklardır.

Yanlış mezhepler insanları kurban eder ve kötü hayaletlere tapınmak için kanlı vücutlarını kullanır. Başlangıcından beri Komünist Parti “sınıf çatışmalarını”, “parti içi çatışmaları” ve diğer yanlışları anmak için insanları öldürmeye devam etmiş, parti dışından insanları öldürmek yerine kendi elemanlarını katletmiştir. Hatta kendi parti Genel Sekreterini, Mareşali, Generali, Bakanları ve diğerlerini kötü mezhebe kurban olarak sunmuştur.

Birçok kişi ÇKP’ne, şu anki öldürmeleri çok kontrollü olduğundan, kendini geliştirmesi için zaman verilmesi gerektiğini düşünür. İlk olarak birini öldürmek onu hala katil yapar. Daha fazlası, öldürmek ÇKP yönetimi için öldürme terör tabanlı rejiminin bir yöntemi olduğundan ÇKP ihtiyaçlarına göre çarklarını hareket ettirir yada durdurur. Genelde ÇKP’nin cinayetleri tahmin edilemez. İnsanlar güçlü bir korku duygusunu kaybetmeye başladıklarında korkmaya hazır oldukları için ÇKP terör duygusunu arttırmak adına daha çok öldürecek, insanlar yardım etmediklerinde sadece korktuklarında hiç ihtiyacı yokken birkaç tane cinayeti bildirmesi ÇKP’nin terörü sağlamasına yardımcı olacaktır. Sayısız politik ve öldürme hareketini tecrübe ettikten sonra insanlarda ÇKP’nin terörüne karşı koşullu bir şartlı refleks oluşmuştur. Bu nedenle, ÇKP’nin öldürmeden bahsetmesine hiç gerek yok, makinelerin kütle propagandası bile insanların aklına terör anılarını getirecektir.

ÇKP insanların terör duygularının değişiminde öldürme güçlerini ayarlayabilir. ÇKP’nin kendini öldürme gücü asıl amacı değildir, anahtar gücü sağlamasının yararı için öldürme kararlılığındadır. ÇKP hiçbir zaman müşfik olmamış, kasap bıçağını da bir tarafa koymamıştır. Aksine insanlar daha itaatkar olmuşlardır. Eğer insanlar hoşgörüsüz giden birşeylerin arkasında dururlarsa ÇKP öldürmek için tereddüt etmeyecektir.

Terörü sağlama ihtiyacı haricinde gelişi güzel cinayetler amaçlarına ulaşmada en fazla sonucu sağlar. Önceki büyük ölçekli cinayetler, kimlik, suç ve yargılama standartları ÇKP tarafından hedeflerine ulaşmada bile bile anlamsız tutulmaktadır. Öldürme hedefi olarak görünmeyi engellemek için insanlar genellikle kendilerini kendi yargılarını içeren “güvenli bir bölge”yle sınırlarlar. Böyle bir güvenli bölge ÇKP’nin kurmaya çalıştığından daha dar olabilir. Bu yüzden her tekil harekette insanlar sağcı olmaktansa solcu gibi davranmayı tercih ederler. Sonuç olarak bir hareket birçok kere gerçek ölçeğine göre genişletilir çünkü farklı kademelerdeki insanlar kendi güvenliklerini sağlamak için kendilerine sınırlamalar koyarlar. Seviyeyi düşürmek hareketi çirkinleştirmek anlamına gelir. Bu tip toplum çapındaki terör sınırlamaları ÇKP’nin gelişi güzel öldürmelerinin akışını durdurur.

Uzun cinayetler geçmişinde, ÇKP kendisini ahlaksız bir seri katil olarak geliştirmiştir. Bu cinayetler sırasında, insanların hayatlarına ve ölümlerine karar verme sapkın gücünü tatmin etmeye çalışır ve kendi korkularını da rahatlatmaya çalışır. Bu cinayetler sırasında ilk cinayetlerden kaynaklanan tatminsizliği ve sosyal huzursuzluğu sindirir. Bugün, ÇKP’nin birleşmiş kanlı alacakları yardımsever bir çözümü imkansız kılmaktadır. Son anına kadar varlığını sürdürmek amacıyla totaliter yönetime ve güçlü baskıya güvenir. Cinayet kurbanlarını düzeltmesiyle beraber kendisini değiştirmesine rağmen ÇKP’nin kana susamış yapısı değişmemiştir. Gelecekte değişimi daha bile az olabilir.

Notlar:

[1] Mao Zedong’un karısı Jiang Qing’e (1966) yazdığı mektup.

[2] Marksist Sosyalist Teorisi bağlamında yer alan üstyapı, kişi öznelliği ve toplumun materyalliği arasındaki etkileşimi kapsar.

[3] Bilgin ve edebi eleştirmen Hu Feng, ÇKP’nin kuramcı edebiyat politikasına karşı çıkar.

[4] Konfüçyüs’ten Seçme Eserler

[5] Leviticus 19:18.

[6] Marx’ın, Komünist Manifestosu (1848)

[7] Mao Zedong’un İnsanların Demokratik Diktatörlüğü (1949)

[8] Mao Zedong’un “Hepimiz gelişmelerine yardımcı olmalıyız ki [gericilerin sindirilmesi] her aile bilgilensin”. (30 Mart 1951)

[9] Mao Zedong’un, “Güçlü ve doğru bir şekilde gericileri vurmalıyız”.(1951)

[10] Taiping Cennet Krallığı (1851 - 1864) ayrıca Taiping Ayaklanması olarak da bilinir ve Çin tarihindeki en kanlı savaştır. Çin İmparatorluğu güçleri ve Hakka’nın mistik havasından etkilenen Hong Xiuquan isimli Hristiyanlığı benimseyen bir kültürel grup güçleri arasındaki çatışmadır. En az 30 milyon insanın öldüğüne inanılmaktadır.

[11] Hong Kong’ta basılan Chengming dergisinden alınan bilgi. (www.chengmingmag.com) Kasım 1996

[12] Büyük Sıçrayış (1958 – 1960), Çin endüstrisine özellikle de çelik endüstrisinde bir sıçrayış kampanyasıdır.

[13] Kırmızı Bayrak Basımevi tarafından Şubat 1994’te yayınlandı. Alıntı tercüman tarafından tercüme edilmiştir.

[14] Çin toprak biriminin ölçüsü. 1 mu = 0.165 dönüm

[15] Peng Dehuai (1898-1974): Komünist Çin Generali ve Politik lider. Peng, Kore Savaşındaki Başkomutan, devlet konseyi ilk başkanı, Politik büro üyesi ve 1954-1959 yılları arasında Savunma Bakanıdır. Mao’nun solcu yaklaşımıyla farklı düşüncelere sahip olunca resmi görevinden alınmıştır.

[16] De Jaegher, Raymond J., İçimdeki Düşman. Dernek kitapları ve Katolik seçimleri birleştirilmiştir. ( 1968)

[17] Daxing Katliamı, Pekin parti sekreterinin değişimi sırasında 1966 Ağustosunda meydana gelmiştir. O zamanlar halk güvenliği bakanı Xie Fuzhi tarafından Pekin’in Halk güvenlik bürosuyla beraber kızıl muhafızların “beş kara sınıf”a karşı müdahalesi hakkında bir konuşma yapılmıştır. Böyle bir konuşma daha sonra Daxin halk güvenlik bürosunun daimi komite toplantısına sevk edildi. Toplantıdan sonra Daxin halk güvenlik bürosu hemen harekete geçti ve Daxin bölgesindeki “beş kara sınıfı” öldürmek için bir plan oluşturdu.

[18] Zheng Yi, Kırmızı Anıt (Taipei: Çin Televizyonu Yayım Evi 1993) Bu kitap ingilizce de mevcuttur. Kırmızı Anıt: Modern Çin’deki Yamyamlık Hikayeleri Yi Zheng tarafından yazılmış, T.P. Sym tarafından da yayıma hazırlanmış ve tercüme edilmiştir. (Boulder, Colorado: Batı Görüşü Ajansı, 1998.)

[19] ÇKP’nin adlandırdığı gibi “eski toplum” 1949 ilk dönemini, “yeni toplum” ise ÇKP’nin yönetimi eline aldığı 1949 sonrası dönemi kapsar.

[20] Sıkıntı ceketi, ceket görünümlü bir işkence aletidir. Kurbanın elleri çapraz ve bir iple arkada bağlanır ve kafasından öne doğru çekilir. Bu işkence türü bir kişinin kollarını çok rahat kırabilir. Daha sonra kurban bu sıkıntı ceketinin içine konur ve kollarından asılır.Bu işkence şeklinin en doğrudan sonucu omuz, dirsek, bilek ve sırt kemiklerinin kırılması ve kurbanın dayanılmaz bir acı içinde ölmesidir. Birçok Falun Gong uygulayıcısı bu tip işkenceden ölmüşlerdir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri ziyaret edin.

Çince : http://search.minghui.org/mh/articles/2004/9/30/85430.html

İngilizce: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/10/52274.html

[21] 1930’da Mao birçok parti üyesinin, kızıl ordu askerlerinin ve Jiangxi ilindeki masum sivilin öldürülmesini Partiye emretti. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri ziyaret edin.

Çince: http://kanzhongguo.com/news/articles/4/4/27/64064.html

[22] Gao Gang ve Rao Shushi, ÇKP merkez komitesinin üyeleridir. 1954’teki başarısız bir güç çatışmasından sonra partiyi bölmek adına komplo kurmakla suçlanmışlar ve partiden ihraç edilmişlerdir.

[23] Zhou Enlai (1898-1976) ÇKP tarihinde Mao kadar ünlü ikinci kişidir. ÇKP’de lider görünümlü bir figüre sahiptir ve Çin Halk Cumhuriyetinin 1949’dan ölümüne kadar başkanlığını yapmıştır.

[24] Wang Xiangen, Vietnam’ı Savunma Bilgileri ve Amerikayla Savaşma. (Pekin: Uluslararası Kültürel Yayım Şirketi, 1990)

[25] Zhang Zhixin, ÇKP tarafından Büyük Kültür Devrimi sırasında Mao’nun düşüşünü eleştiren ve işkence görerek öldürülen bir entelektüeldir. Gardiyanlar elbiselerini birçok kez çıkarmış, ellerini arkada kelepçelemiş ve erkekler hapishanesine göndererek erkek gruplar tarafından defalarca tecavüze uğramasına izin verilmiştir ve sonunda aklını kaybetmiştir. İdam edileceği zaman hapishane karşıtı sloganlar atmış bu yüzden de idamdan önce boğazını kesmişlerdir.

[26] Laoga Araştırma Kuruluşundan 12 Kasım 2004 tarihli rapor:

http://www.laogai.org/news2/newsdetail.php?id=391 (Çince)

[27] Marx’ın sosyal sınıfı analiz etmek için kullandığı üç alet (üretim yöntemleri, üretim biçimleri ve üretim ilişkileri). Üretim ilişkileri aletlere sahip olan ve olmayan insanlar arasındaki ilişkiye işaret eder. Örneğin; toprak sahibi ve fidan arasındaki yada kapitalist ve çalışan arasındaki ilişki gibi.

[28] Mencius Cilt 3’ten. D.C. Lau. tarafından tercüme edilmiş Penguen Klasik serisi.

[29] Kuzey Song Hanedanlığın dönemindeki ünlü Çinli yazar, eğitmen ve yönetim görevlisi Fan Zhongyan (989-1052) tarafından.

[30] İlk Qing Hanedanlığının seçkin bilginlerinden Gu Yanwu tarafından.(1613-1682)

[31] Mencius Cilt 7’den. D.C. Lau.tarafından tercüme edilmiş Penguen Klasik serisi.

[32] Üç Ailelik Kasaba 1960’ta üç yazar; Deng Kuo, Wu Han ve Liao Mosha’nın yazarlık adıdır. Wu, “Hai Rui’nin görevinden istifa edişi” oyununun yazarıdır. Mao bu oyunu, General Peng Dehuai ile arasındaki ilşkiye dair bir politik taşlama olduğunu değerlendirmiştir.

[33] Çin halk efsanesi, bir mağarada yaşayan, doğa üstü yeteneklere sahip, fazileti ödüllendiren, ahlaksızlığı ve kötülüğü cezalandıran Beyaz-Saçlı Kız adında bir ölümsüzün hikayesidir. “Modern” Çin drama, opera ve balesinde Çinli bir kız olarak tanımlanır. Bu kız kendisiyle zorla evlenmek isteyen zengin ve yaşlı toprak sahibini reddeden babası acımasızca öldürülünce kaçıp bir mağaraya saklanır. Yetersiz beslenmeden dolayı saçları beyazlar. Toprak sahipleri ve halk arasındaki sınıf düşmanlığını kışkırtan “Modern” Çin dramaları için de en iyi bilinenidir.

[34] Lin Biao (1907-1971), ÇKP’nin kıdemli liderlerinden biri, Çin Politbürosunun Mao Zedong’dan sonraki en kıdemli üyesi, Başkan Yardımcısı (1958) ve Savunma Bakanı (1959). Lin, Büyük Kültür Devriminin mimarı olarak kabul edilir. Lin, 1966 yılında Mao’nun halefi olarak gösterilmesine rağmen 1970 de gözden düştü. Yayınlanan haberlerde, politik çöküşünü hisseden Lin’in hükümete karşı bir hareket hazırlığında olduğu ve SSCB’ye kaçmaya çalışırken bindiği uçağın Moğolistan’da düşmesi sonucu öldüğü iddia edildi.

[35] Yu Luoke, bir insan hakları savunucusu ve savaşanı olup ÇKP tarafından kültür devrimi sırasında öldürülmüştür. Anıtsal açıklaması “Arka Planda Aile” 18 Ocak 1967’de yazılmıştır. Bu açıklama, kültür devrimi sırasında ÇKP’nin karşıt düşüncelerinin geniş etkisini ve yayılımını gösterir. Bir Pekin Gazetecilik Üniversitesi öğrencisi olan Lin Zhao, komünist düşünceyi eleştirmesi ve bağımsız düşüncelerinden ötürü 1957’de sağcı olarak nitelendirilmiştir. İnsanların demokratik diktatörlüklerini devirmek adına komplo teorileri yaratmış ve 1960’ta tutuklanmıştır. 1962’de 20 sene hapse mahkum olmuş ve 29 Nisan 1968’de devrim karşıtı olarak ÇKP tarafından öldürülmüştür.

[36] http://www.laojiao.org/64/article0211.html (Çince).

[37] “Song Meiling’den Liao Chengzhi’ye açık mektup” (17 Ağustos 1982)

Kaynak: http://www.blog.edu.cn/more.asp?name=fainter&id=16445 (Çince).

************************************************

Çin Komünist Partisi’nin Nasıl Kötü Bir Mezhep Olduğuna Dair


16 Temmuz 2009, Perşenbe
Qaraxan
Bu yazı 4522 kez okundu.

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgündeki Hükûmeti©2004-2015

XHTML 1.0 Strict Standartlarına uygun. CSS Standartlarına uygun.