Haberler

Düzeltilmesi İmkânsız Affedilmesi imkânsız Hata

  Doğu Türkistan’daki Moğollar, Doğu Türkistan’daki Uygurlara özeniyor (imreniyor), diyor ki: Ah, keşke biz de Müslüman olsaydık. Çinlilere asimile olmazdık. Siz Uygurlar Müslüman olduğunuz için Çinlilerden yiyecekleriniz ayrı, gelenekleriniz ayrı… Çinlilere kız verme kız alma adetleriniz yok… olduğu için, o kadar zulüm o kadar ölümler içinde asimile olmadan soyunuzu devam ettiriyorsunuz. Ah keşke biz de…

Çin zalimleri bütün dünyayı ele geçirmeyi, Çin ırkından olmayan bütün dünya milletlerini yok etmeyi ve Hanzulaştırmayı koymuşlar kendi sinsi kafalarına.

Mao diyordu: “Yemek bir lokum, bir lokumdan yeyilir…” 60 senedir kanımız, canımız, iliklerimizi bile yedi Çinli Hanzu sülükler.

Ana karnındaki bebeklerimizi bile yediler.

30 relis demiryoluyla zenginliklerimiz gece-gündüz yağmalayıp taşıdılar kendi ülkesi Çin Seddi içinde… Yetmedi. Neslimizi, veslimizi, dinimizi, dilimizi, güzel ahlak fazilet, gelenek kültürlerimizi, canımız-ciğerlerimiz varlığımızı yok etme planını kurdu.

İnsani hak-hukuk, milli gurur, onur haysiyetimizi çiğnedikçe çiğnedi. Çünkü Çin başbakanının sanık sandalyesinde oturması gereken kalçası, Birleşik Milletler’de konsey üyelik sandalyesine, yanlışlıkla oturuverdi.

Bu fırsatı ganimet bildi Çin zalimi. Dünya olayın farkına varana kadar, Uygur’u yer küresinden, tarihten, hayattan silmek lazım… planını kurdu.

Bir elinde kanlı silah, öbür elinde daha da rezil, alçakça, sinsice başka bir şekil soykırımı bütün gücüyle uygulamaya koydu:

2011… 2012…. 2013… 2015… 2018 Uygur’un falan kasaba, falan köyünde evlenme yaşındaki erkek kaç? Buna Çin seddi içindeki hangi kasaba, hangi köyden kaç kız getirilmeli?

Zaten insanlığın bütün kaide, kanun, adap, namusunu çiğneyen Çin zalimleri 2007 senesi bir milyondan fazla Uygur kızını Çin bölgesine (kendi ülkesine) seks kölesi olarak götürdü. (Bunu yapmak için önce Uygur çiftçilerinin [ki Uygurların %75’i çiftçidir] senelik gelirini, kişi başına 40 dolara düşürdü.) Halk, aç, sefil, 360 gün ağır işte çalışsa bile karnını doyuramıyor.

Aslında Çin zalimleri “tek çocuk” uygularken 30 milyondan fazla kız bebek kürtaj edildi. Bunun hesabını bile 60 senedir değişmeyen diktatör Çin komünist partisi ve HuCintav vermesi lazım.

2006 senesinden bu yana Uygur dili, Uygurların kendi topraklarında, kendi ülkesinde yasaklandı. Çocuk yuvalarına bile Çin dili yani Hanzu’nun dili dayatıldı.

Çin zalimlerinin toprağımızı sinsice işgal ettiği, zenginliklerimizi yağmaladıkları, kanlarımızı derya gibi akıttığı yetmezmişçesine, şimdi ince zarlarımıza, namusumuza, gururumuza, neslimize, soyumuza, tohumumuza, genimize, damarımıza, kanımıza, Çin zalimlerinin pis elleri dokunmaya başladı.

Cinsel soykırım insanlık tarihinin hiçbir zaman görmediği rezalet!

Bütün Uygur gençleri dikkat! Düşmanın kapanına düşme! Pak kanını, tarihi düşmanlarımızın pis, iğrenç kanına katma!

Tabiri caiz ise, sen bir misali safkan atsın. Hanzular bir eşek. Düşman ortadan katır çıkarmak, attan birisini bile hayatta koymamak istiyor.

Her bir birey, her bir Uygur genci direnirse düşmanın planı işe yaramaz.

Çin zalimleri, Doğu Türkistan yayları, tarlalarından alarak, Çin Seddi içindeki domuz ağıllarına götüren kızlardan, az mı kız intihar etti…

Ama Çin zalimleri hep yalan propaganda üretiyor: “falan kız ailesini zengin etti….” Denizde kum, Çin zalimlerinde yalan…

Değerli Uygur gençleri! İnsanlık dünyasının daha önceleri hiç görmediği zulümleri görüyorsunuz. Zengin toprağımızda düşman sizi bir parça ekmeğe muhtaç etti, her tarafta Çin işkencesi, açlık, kıtlık, baskı, hor görülme, ezilme, insanca yaşamdan insani hak-hukuklardan mahrum kalmak canınıza tak etti.

Hür dünyadaki kendi kardeşlerinizin çok kısmı şahsi nefsinin peşinde koşuyor. Hür dünya çıksa bile, köleliği kabul eden vicdansızlar var.

Olaylar ne olursa olsun, sen vicdanının sesine kulak ver! Cevheri taşa vurma. Kuvvet senin damarındaki saf, pak kandadır. Sen onu ata düşmanımızın pis kanına katma! Düzeltilmesi imkânsız hata yoluna girme! Şeker paketi süsü verilmiş zehirleri yeme!

Çin zalimlerinin maskesi düştü, bütün dünya halkı onun ne mal olduğunu 2009 senesinden sonra daha da iyi anladı. O, yaltırak saltanatının sonuna geldi. Onun yuttuğu çok azınlık milletler, şimdi karnını patlatacak.

Uygur halkı bağımsız Doğu Türkistan’ına, yani Doğu Türkistan’ına kavuşacaklar. O zaman “katırlar?”

Cezayir halkı 1970’lerde bağımsızlığını ele aldığında, ilk iş olarak “katır”lardan milletini, ülkesini temizledi.

Değerli Uygur gençleri! Önünüzde mahcubum. Çektiğimiz sıkıntı ve zulümleri bir Allah biliyor bir de siz-biz.

Hür dünyada biz için, vatan-halkın için ne yaptın? diye yakama yapışmakta tamamen haklısınız.

Kabul, önünüzde boynum kıldan ince. Tanrıdağının umudunu henüz aklayamadım. Ama ister inanın, ister inanmayın, fikrim-zikrim sizlerle.

Eğer sizler için değil kendim için yaşamışsam, namerdim.

Ama ne olur siz de beni dinleyin.

Sizden ilk defa bir şey istiyorum. Pak kanınızı düşman kanına katmayın…

Hatanın neresinden dönerseniz kârdır.

23.02.2011

Zeynure İsa


11 Haziran 2011, Cumartesi
Zeynure Öztürk
Bu yazı 2208 kez okundu.

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgündeki Hükûmeti©2004-2015

XHTML 1.0 Strict Standartlarına uygun. CSS Standartlarına uygun.